Denne side er under opbygning

   

 

Advokatkontoret Anders Steingrim oplyser (delvis pligtmæssigt),

 

-    at advokat Anders Steingrim Johnsen kan kontaktes på kontoradressen Østerbrogade 154, 2100 København Ø, telefonnummeret +45 33 13 70 00 og e-mailadressen anders@steingrim.dk,

 

-   at advokat Anders Steingrim Johnsen driver advokatvirksomhed fra Advokatkontoret Anders Steingrim i form af enkeltmandsvirksomhed under CVR-nr. 32 49 02 98,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen er en del af Advokatsamfundet,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilken ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsens ansvarsforsikringsselskab og garantistiller er Nassau Forsikring, Bredgade 73, 1260 København K,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen – af hensyn til at undgå potentielle interessekonflikter – er uafhængig i sin advokatydelse, idet Advokatkontoret Anders Steingrim ikke samarbejder med andre om ydelse af bistand,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, af reglerne om god advokatskik, af de advokatetiske regler og af de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, idet henvises til Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk,

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen er medlem af Danske Advokater, og

 

-      at advokat Anders Steingrim Johnsen er medlem af Ejendomsforeningen Danmark.